Onderhoudsmonteur machines / installaties – Derks & Derks B.V. – Meppel

JobID = 55h0.07

Junior CSV Engineer Tijdelijke aanstelling voor 12maanden als Junior Validation Engineer bij een farmaceutischbedrijf (Meppel, Nederland) Aanbod een uitdagende functie waar jouwkennis en vaardigheden tot recht komen een organisatie die vooralgefocust is op kwaliteit werken in een internationale omgevingtijdelijke contract van Derks & Derks contractperiode van 12maanden met de kans op verlenging Bedrijf De organisatie is aljaren internationaal actief als farmaceutisch bedrijf. Ze zijnactief in meer dan 40 landen binnen Europa, Afrika en hetMidden-Oosten. Het merendeel van de teams heeft een internationalefocus en is onderdeel van een Global team. De organisatie heeftdoor haar lange historie een groot deel in eigen beheer, zoalsonderzoek, ontwikkeling, productie, logistiek maar ook sales enmarketing. Zij hopen de wereld van morgen te veranderen door hetleven van alle individuen, zowel mannen, vrouwen en kinderen teverbeteren door geneesmiddelen te produceren die helpen bij hetbehandelen van ziektebeelden waar nu nog geen behandeling voor is.Ze zijn hierbij gericht op geneesmiddelen die voldoen aan hun eigenhoge kwaliteitseisen zodat ze hun doel hopen te behalen. Zou hetniet geweldig zijn om voor deze organisatie te mogen werken? Op ditmoment zoeken ze een nieuwe enthousiaste medewerker voor eentijdelijke functie als Junior CSV Engineer op de locatie vanMeppel. Functie Als Junior CSV Engineer ben je verantwoordelijkvoor het van begin tot eind uitvoeren van validaties vancomputersystemen. Deze computersystemen zijn bijvoorbeeldinformatiesystemen voor het beheer van Electronic Batch Records,Laboratorium-operaties (LIMS) en Track & Trace vaneindproducten. Maar het zijn ook computersystemen die gekoppeldzijn aan productiemachines en laboratoriumapparatuur. Jouwbelangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn het voorbereidenvan validatie-trajecten voor nieuwe of gewijzigde systemen. Hetdocumenteren van systeem-eisen en het opstellen testprotocollen.Daarnaast ben je betrokken bij het uitvoeren en/of begeleiden vanvalidatietesten en zorg je voor de verwerking en rapportage vantestresultaten. Je zorgt dat de test afwijking wordt verwerkt,onderzocht en gedocumenteerd. Verder ben je een vertegenwoordigervan de validatiemethodiek en zorg je dat dit wordt uitgedragen naarandere afdelingen. In deze functie rapporteer je aan de ManagerEngineering. Profiel minimaal afgeronde hbo opleiding; eenduidelijke achtergrond in de IT; enkele jaren werkervaring, bijvoorkeur in een sterk gereguleerd werkveld (zoals farma, food,chemie); kennis van de farmaceutische regelgeving GMP is een pré.Evenals (globale) validatiekennis van bijvoorbeeld GAMP 5; kennisvan (farmaceutische) productieprocessen is een pré; goedebeheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. ReactieGeïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, ondervermelding van referentienummer DT/20-116-MB, naar Sandra vanPutten, . Voor meer informatie kunt u bellen met Sandra van Puttenvia 033 – assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode. Onzeopdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om de procedure doorDerks & Derks Detachering te laten behandelen. Wij vragennadrukkelijk je reactie aan Derks & Derks te richten. Is ditniet helemaal de functie die je zoekt? Kijk dan op voor andereinteressante vacatures!

Lees meer…